EUROGIPS

Knauf Insulation

je jedan od vodećih svetskih proizvođača izolacionih materijala. To je međunarodna kompanija koja u svom sastavu ima preko 20 fabrika u Evropi i Americi u kojima se proizvode kamena mineralna vuna, drvena vuna, staklena vuna, EPS (ekspandirani polistiren) i XPS (ekstrudirani polistiren).

Svaka fabrika sa svojom dugogodišnjom tradicijom i isustvom ostvaruje zajednički cilj, da i dalje bude lider na tržištu ne samo u proizvodnji i plasmanu termoizolacionih materijala već i u promociji energetski efikasnih rešenja.

Fabrika kamene mineralne vune u Surdulici postala je deo porodice Knauf u maju 2005. godine, a u drugoj polovini 2007. godine otvorena je rekonstruisana linija za impregnisanu kamenu mineralnu vunu.

Značaj izolacije

Savremeni način izgradnje objekata podrazumeva da se u svim fazama, od izrade projekta pa sve do samog građenja objekta, poštuju najviši svetsi standardi. Posebno se vodi računa da prostor u kome borave ljudi pruži najviši toplotni i akustični komfor kao i sigurnost od požara u isto vreme, tako da objekat u kome stanujete obezbedi više od "krova nad glavom".Imajući u vidu i da su objekti veliki potrošači energije (preko 40% od ukupne potrošnje energije), svako od nas treba da razmišlja i o smanjenju energije koja je potrebna za zagrevanje i hlađenje objekata. Jedna od najefikasnijih mera u postizanju povoljne klime unutrašnjih prostorija i štenje energije jeste ugradnja izolacije.

Veoma je važno da svako od učesnika u procesu građenja, kao i sami korisnici objekata, shvate da investiranje u energetski efikasna rešenja ne predstavlja dodatno finansijsko opterećenje ako ta ulaganja posmatramo kroz njihove dugoročne pozitivne efekte: duži životni vek objekta, trajna finansijska ušteda usled manje potrošnje energije i očuvanje prirodnih resursa što je u skladu sa zaštitom životne sredine.

Knauf Insulation Classic 040

EUROGIPS

Višenamenski proizvod namenjen za toplotnu, zvučnu zaštitu i zaštitu od požara:

  • tavanica prema negrejanom krovnom prostoru
  • kosih krovnih konstrukcija
  • sistema spuštenih plafona
  • delova konstrukcije gde izolacija niej opterećena na pritisak kao ispuna