EUROGIPS

Fireboard obloga stubova i greda

Fireboard ploča kao požarnootporna obloga drvenih i čeličnih greda i stubova.

Područje primene: kod zahteva za zaštitom od požara.

K252 Fireboard obloga čeličnih greda
K253 Fireboard obloga čeličnih stubova
K254 Fireboard obloga drvenih greda
K255 Fireboard obloga drvenih stubovaEUROGIPS

Fireboard obloge kablovskih kanala

Knauf Fireboard obloga kablovskih kanala kao požarnootporna obloga čini viseća konstrukcija sa nosačima dimenzija 50/40/3 unutar koje su postavljene Fireboard ploče, jednostruko ili dvostruko pričvršćene za potkonstrukciju.

K261 Obloga kablovskih kanala   K261

K262 Obloga kablovskih kanala E   K262

EUROGIPS

Fireboard obloga stubova i greda

Fireboard ventilacioni kanali sastoje se od viseće konstrukcije od cevastih profila (na primer M12/M14 ) sa perforiranim traverzama dimenzija 50/40/3 mm unutar koje su postavljene dvoslojne obloge Knauf Fireboard pločama.

K271 Obloga ventilacionih kanala