EUROGIPS

Potkrovlje

Izgradnja i uređenje potkrovlja radi kompleksnih zahteva i oblika predstavlja spoj raznih građevinskih sistema. Pre uređenja odnosno adaptacije potkrovlja potrebno je proveriti stanje svih nosećih delova konstrukcije.

Za izradu unutrašnje obloge krovne kosine po pravilu koristimo požarnootporne gipsane ploče debljine 12,5/15/18/25 mm ili gipsvlaknaste Vidiwall ploče u kombinaciji sa slojem izolacionog materijala. Debljina izolacije zavisi od propisanog faktora dozvoljenih toplotnih gubitaka, što je utvrđeno posebnim pravilnicima. Gipsane ploče se učvršćuju za metalnu potkonstrukciju koja se izrađuje od tipskih Knauf CD profila.

Napomena: Parna brana (PE folija, Tyvek folija ili sl.) se polaže na toplu stranu krovne kosine, npr. između metalne potkonstrukcije i gipsane ploče. Pri tome je najvažnije dobro dihtovanje, spojeve treba prelepiti samoljepivim trakama a ivice folije moraju biti prilepljene na masivne obodne zidove.

Detaljne tehničke informacije možete dobiti kod proizvođača folija odn. izolacionih materijala.
EUROGIPS
  1. Direktne držače (ili sidrene visilice dužine 17 ili 27 cm) učvrstimo vijcima TN 35 ili drugim pogodnim vijcima na noseće grede krovne kosine. Razmak greda ne sme biti veći od 100 cm.
  2. Potkonstrukciju od CD profila učvrstimo za direktne držače vijcima za lim LN 9,5 mm ili za sidrene visilice jednostavnim umetanjem. Pre montaže ploča višak direktih držača savijemou stranu. CD profili međusobno ne smeju biti na većoj udaljenosti od 40 cm.
  3. Gipsane ploče uvek montiramo u smeru upravnom na smer postavljenih CD profila. Svi sečenii spojevi ploča moraju ležati na profilima. Za učvršćenje se koriste vijci TN 25 na međusobnoj udaljenosti od 17 cm. Ako je zbog zaštite od požara potreban drugi sloj ploča potrebno je za drugi sloj obloge koristiti vijke TN 35/TN 55.
  4. Zidna obloga se izrađuje od zidnih CW i UW profila koji se postavljaju na razmaku od 625 mm.