EUROGIPS

Suvi malter

Kod zidne obloge koja se naziva suvi malter gipsane ploče se lepe neposredno na masivni zid. Takvim načinom izrade se dobija glatka površina. Suvo malterisanje nije primenljivo u prostorima sa trajno visokom vlažnošću vazduha, a gipsane ploče ne treba lepiti na vlažne zidove.

Osnova za uspešan rad je prethodno premazivanje površine sistemskim impregnacijskimpremazom na koji se kasnije lepe gipsane ploče.

Premazivanjem podloge ostvaruje se jednaka moć upijanja različitih materijala čime se povećava sigurnost i pouzdanost veze lepka sa podlogom.

EUROGIPS
  1. Priprema lepka: 30kg Perflix-a meša se u 15lit. čiste vode do kremaste gustine bez grudvica
  2. Gipsane ploče se iseku na potrebnu dužinu. Pripremljeni lepak Perflix nanosi se tačkasto na međusobno j udaljenosti od 35 cm na zadnju stranu gipsane ploče i duž sredine (lepak se istovremeno može nanositi na zid što olakšava podizanje ploče)
  3. Gipsane ploče zatim pritisnemo uspravno na podlogu na željenu poziciju
  4. Ploče sada treba uz pomoć letve za ravnanje, gumenog čekića i libele poravnati u horizontalnom i vertikalnom smeru.
  5. Ploče se mogu pomerati do početka stezanja lepka (ca- 10 min.)