POŽARNOOTPORNI ZIDOVI

pozarnootporni-zidovi-thumb

Područje primene

Zahtevi za požarnom otpornošću, zahtevi za zvučnom zaštitom, zid između dva stana

SISTEM OZNAKE
W131 W131 požarnootporni zid A2 – jednostruka potkonstrukcija, dvoslojno i troslojno oblaganje i čelični lim
W132 W132 požarnootporni zid A1 – jednostruka potkonstrukcija obložena Fireboard-om i čelični lim
D113 D113 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji CD 60×27 u dva nova

FIREBOARD ZIDNA I ŠAHT OBLOGA

fireboard-zidna-i-saht-obloga-thumb

Područje primene

Fireboard zidna i šaht obloga sastoji se od metalne potkonstrukcije i obloge, jednoslojne ili dvoslojne, od Knauf Fireboard, požarnootpornih ploča čime se postiže požarna otpornost i do 90 minuta.

SISTEM OZNAKE
K247 K247 Fireboard šaht obloga A1 – sa ivičnim profilom
K248 K248 Fireboard šaht obloga A1 – sa metalnim profilom
K249 K249 Fireboard šaht obloga A1 – sa metalnim nosačem
K251 K251 Fireboard šaht obloga A1 – sa dvostrukim metalnim nosačem

SAMONOSEĆI PLAFONI I SAMONOSEĆI FIREBOARD SPUŠTENI PLAFONI A1

oblaganje-drvene-medjuspratne-konstrukcije

Područje primene

Samonoseći plafoni Knauf samonoseći plafoni postavljaju se na metalnu potkonstrukciju od Knauf CW profila u jednom ili dva pravca i dodatno se učvršćuju po obodu zida Samonoseći Fireboard spušteni plafoni A1 Požarnootporni Fireboard spušteni plafoni K214 i K224 primenjuju se kod zahteva zaštite od požara samo odozgo ili odozdo sa klasom požarne otpornosti od F90 min. Požarno otporni Fireboard spušteni plafoni K215, K218 i K225 primenjuju se u sklopu sa međuspratnom konstrukcijom građevinske vrste I do III sa klasom požarne otpornosti od F90 min. Kod spuštenog plafona sa potkonstrukcijom od trapezastog lima Knauf Fireboard ploče vešaju se direktno ili na montažne plofile (K217).

SISTEM OZNAKE
D131 D131 Spušteni plafoni na metalnoj CW/UW potkonstrukciji
K214 K214 Fireboard ploče A1 F90 samo odozgo ili odozdo
K224 K224 Fireboard ploče A1 u jednom nivou samo odozgo ili odozdo
K215 K215 Fireboard ploče A1 F90 ispod međuspratne konstrukcije I – III
K218 K218 Spušteni plafon A1 na metalnoj potkonstrukciji od UA i CD profila sa oblogom od Knauf Fireboard ploče
K225 K225 Spušteni plafon A1 u nivou F90 ispod međuspratne konstrukcije I-III
K217 K217 Spušteni plafon sa potkonstrukcijom od trapezastog lima Knauf Fireboard

Zidna obloga i šaht obloga

zidna-i-saht-obloga-thumb

Područje primene

Zidna i šaht obloga bez protivpožarnih zahteva Oblaganje zidova direktnim pričvršćivanjem ploča na CW i UW profile ili federšine i direktne držače. Jednostruka ili dvostruka obloga. Zidna i šaht obloga sa protivpožarnim zahtevima Šaht obloge sa direktnim kačenjem sa požarnom otpornošću F90 do visine 2m. Jednostruko ili dvostruko oblaganje GKF požarnootpornim pločama ili masivnim pločama.

SISTEM OZNAKE
W622 W622 Obloga zida na federšinama
W623 W623 Oblaganje zida na CD 60×27 profilima, direktno pričvršćivanje
W625 W625 Oblaganje zida na prefabrikovanim nosačima, jednoslojna obloga
W626 W626 Oblaganje zida na prefabrikovanim nosačima, dvoslojna obloga
W653 W653 Oblaganje zida na prefabrikovanim nosačima, masivna ploča
W628 W628 Šaht zidna obloga tip A/B*
W629 W629 Šaht zid, dvostruki prefabrikovani nosači
W630 W630 Šaht zid sa CW profilima

Zaštita prodora instalacija

zastita-prodora-instalacija
SISTEM OZNAKE
Knauf F panel + F coat Tvrdo presovana kamena vuna F panel u sistemu sa premazom F coat za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf Rorcol Protivpožarne obujmice za zaštitu prodora plastičnih cevi, kompozitnih cevi i kablova kroz granice PP sektora do EI120
Knauf FPF Protivpožarna pena za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPB Protivpožarni blok za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPS Protivpožarni silikon za zaštitu prodora kablova kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPS Protivpožarni silikon za zaštitu od požara spojnica i dilatacionih spojnica građevinskih elemenata sektora do EI 120

Zaštita od požara čeličnih konstrukcija

zastitia-celika
SISTEM OZNAKE
Knauf Vermiplaster Gipsano bazirani malter za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R120 za unutrašnju upotrebu
Knauf Sibaterm Cementno bazirani malter za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R120 za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Knauf Firepaint Protivpožarna ekspandirajuća boja za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R120 za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, u sistemu sa prajmerima i završnom bojom
K252 i K253 Oblaganje metalnih stubova i greda Knauf Fireboard pločama za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R 120

ZAŠTITA OD POŽARA TRASA ELEKTROINSTALACIJA

zastita-od-pozara-elektroinstalacija
SISTEM OZNAKE
K26 Oblaganje elektroinstalacija Knauf Fireboard pločama radi zaštite od požara do E 90 i I 120

ZAŠTITA OD POŽARA LAMELA OD KARBONSKIH VLAKANA – CFRP

zastita-lamela-od-karbonskih-vlakana
SISTEM OZNAKE
K201 Zaštita od požara lamela od karbonskih vlakana oblaganjem Knauf Vermiboard pločama do R120Pozovite nas još danas +381 (11) 4119-425