PLAFONSKI SISTEMI SE PRIMENJUJU KADA ŽELIMO DA UMANJIMO VISINU PROSTORA, ILI AKO ŽELIMO DA SAKRIJEMO DELOVE KONSTRUKCIJE I INSTALACIONE VODOVE KOJI SE NALAZE ISPOD MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE.Spušteni plafoni

spusteni-plafoni

Područje primene

Kada se zahteva zaštita od požara, samo odozdo i/ili odozgo, kada se zahteva zaštita od požara u sklopu sa međuspratnom tavanicom vrste gradnje I do III, kada se zahteva zvučna izolacija i sigurnost od udara.

SISTEM OZNAKE
D111 D111 Spušteni plafon na drvenoj potkonstrukciji
D112 D112 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji CD 60×27
D113 D113 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji CD 60×27 u dva nova
D116 D116 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji UA+CD

Cleaneo Akustik plafoni

cleaneo-akustika

Područje primene

Gips-kartonski plafonski sistemi kao plafonska obloga , spušteni plafon sa Knauf Cleaneo Akustik pločama (perforirane ili šlicovane) kao plafonska površina.

SISTEM OZNAKE
D123 D123 Knauf Cleaneo akustični Twin spušteni plafon F30
D123 D123 Knauf Cleaneo akustični požarnootporni spušteni plafon F30
D127 D127 Knauf Cleaneo Akustik dizajn spušteni plafon

SAMONOSEĆI PLAFONI I SAMONOSEĆI FIREBOARD SPUŠTENI PLAFONI A1

oblaganje-drvene-medjuspratne-konstrukcije

Područje primene

Samonoseći plafoni Knauf samonoseći plafoni postavljaju se na metalnu potkonstrukciju od Knauf CW profila u jednom ili dva pravca i dodatno se učvršćuju po obodu zida Samonoseći Fireboard spušteni plafoni A1 Požarnootporni Fireboard spušteni plafoni K214 i K224 primenjuju se kod zahteva zaštite od požara samo odozgo ili odozdo sa klasom požarne otpornosti od F90 min. Požarno otporni Fireboard spušteni plafoni K215, K218 i K225 primenjuju se u sklopu sa međuspratnom konstrukcijom građevinske vrste I do III sa klasom požarne otpornosti od F90 min. Kod spuštenog plafona sa potkonstrukcijom od trapezastog lima Knauf Fireboard ploče vešaju se direktno ili na montažne plofile (K217).

SISTEM OZNAKE
D131 D131 Spušteni plafoni na metalnoj CW/UW potkonstrukciji
K214 K214 Fireboard ploče A1 F90 samo odozgo ili odozdo
K224 K224 Fireboard ploče A1 u jednom nivou samo odozgo ili odozdo
K215 K215 Fireboard ploče A1 F90 ispod međuspratne konstrukcije I – III
K218 K218 Spušteni plafon A1 na metalnoj potkonstrukciji od UA i CD profila sa oblogom od Knauf Fireboard ploče
K225 K225 Spušteni plafon A1 u nivou F90 ispod međuspratne konstrukcije I-III
K217 K217 Spušteni plafon sa potkonstrukcijom od trapezastog lima Knauf Fireboard

DESIGN DECKEN

design-decken

Područje primene

Prefabrikovani elementi V frezovani radi kaskadiranja, gotove savijene ploče i delovi za kupole.

SISTEM OZNAKE
D191 D191 Kaskadni plafoni V frezovani
D192 D192 Plafoni sa povijenim gipskartonskim pločama
D193 D193 Plafonske kupole Berlin/Minhen

Plafonski ugradni elementi

plafonski-ugradni-elementi

Područje primene

Kada se zahteva zaštita od požara, samo odozdo i/ili odozgo, kada se zahteva zaštita od požara u sklopu sa međuspratnom tavanicom vrste gradnje I do III, kada se zahteva zvučna izolacija i sigurnost od udara. Knauf Soundboard je površinski zvučnik za „nevidljivu“ ugradnju u plafonsku konstrukciju u sistemima suve gradnje.

SISTEM OZNAKE
D179 D179 Knauf Saundboard
D161 D161 Knauf plafonska pregrada
D171 D171 Plafonska reviziona klapna
D181 D181 Požarnootporno oblaganje za ugradno osvetljenje

Zaštita prodora instalacija

zastita-prodora-instalacija
SISTEM OZNAKE
Knauf F panel + F coat Tvrdo presovana kamena vuna F panel u sistemu sa premazom F coat za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf Rorcol Protivpožarne obujmice za zaštitu prodora plastičnih cevi, kompozitnih cevi i kablova kroz granice PP sektora do EI120
Knauf FPF Protivpožarna pena za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPB Protivpožarni blok za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPS Protivpožarni silikon za zaštitu prodora kablova kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPS Protivpožarni silikon za zaštitu od požara spojnica i dilatacionih spojnica građevinskih elemenata sektora do EI 120Pozovite nas još danas +381 (11) 4119-425